PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: OBRA “PAVIMENTACIÓ I MILLORA DELS SEGÜENTS CAMINS I VIES RURALS DEL T.M. D'OLOCAU: CAMÍ DEL MAS DEL CAPELLA, CAMÍ DE LA LLOMA A PLA DE MARCO, CAMÍ DE L'ARENAL, CAMÍ LLOMA DELS CLOTXES I CAMÍ DE L'AERÒDROM”.

DOC_1_2_MEMORIA_ANEJOS_OLOCAU_F
DOC_3_PLIEGO_TECNICAS_CA
DOC_4_PTO_F
DOC_5_PLANOS_F
DOC_6_EBSS
Pliego clausulas administrativas particulares AYUDAS LLUVIAS-1

L’Ajuntament d’Olocau publicarà un anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament situat en el Plataforma de contractació del sector públic

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)