Agricultura

El nostre poble sempre ha estat un poble agrícola. Com podem veure al llarg dels temps històrics, la nostra gent sempre ha cultivat els camps del voltant del poble. En uns períodes, tot el que es conreava es destinava a menjar del propis habitants. Aquest tipus d’agricultura rep el nom d’agricultura de subsistència.

A mesura que la gent anava avançant en cultura i eines de treball, va anar creixent un altre tipus d’agricultura, la comercial, amb la qual els excedents es venen i serveixen per comprar altres coses que la gent no hi produeix. La majoria dels conreus comercials d’Olocau fins ara han estat i eren productes del secà. Només a la vora del barranc i aprofitant les seues aigües hi havia regadiu. Els cultius dominants del secà han estat: els ceps que produïen el vi, la garrofera, l’olivera, la figuera, l’ametler i d’altres arbres fruiters.

laRotxaDelCampillo

 

La Rotxa del Campillo . Secà de garroferes i ametlers.

 

 

 Així i tot, a partir del anys 70 i amb l’arribada del Canal Gran del Túria i l’obertura de nous pous, el regadiu, amb el cultiu de tarongers, és la principal producció agrària del nostre terme.

La distribució de les terres en 1995 era la següent: Ús forestal (2.101 ha), 56 % del terme municipal; cultius de cítrics (324 ha), garroferes (305 ha), oliveres (163 ha) i ametlers (74 ha). El regadiu ha passat de 35 ha a 369 ha.

CatxiruloCollauCutxara

 

 

Catxirulo o barraca de vinya. Collau Cutxara