L’Ajuntament d’Olocau informa que el darrer mes d’octubre es va signar l’acord de la comissió bilateral pel qual es constitueix l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del nucli urbà d’Olocau.

Totes aquelles persones propietàries d’una vivenda en l’àmbit delimitat en el plànol adjunt que estiguen interessades a realitzar obres de rehabilitació o d’enderroc i posterior reconstrucció, podran vindre a l’ajuntament a informar-se de com obtenir les ajudes.

Les vivendes susceptibles de rebre subvencions hauran de complir les següents condicions:

  • Estar incloses en l’àrea d’actuació del ARRU.
  • Haver estat edificades abans de l’any 1981.
  • En cas de tractar-se d’un edifici comunitari, comptar amb l’acord de propietaris de la comunitat de veïns.
  • El propietari ha d’estar empadronat en la vivenda.

L’import màxim de les ajudes per a rehabilitació d’edificis serà:

  • El 35% del cost subvencionable, amb un màxim de 11.000 € per vivenda, per part del Ministeri de Foment.
  • El 20% del cost subvencionable, amb un màxim de 6.285,71 € per vivenda, per part de la Generalitat Valenciana.

L’import màxim de les ajudes per a reedificació d’edificis serà:

  • El 35% del cost subvencionable, amb un màxim de 30.000 € per vivenda construïda en substitució d’una altra enderrocada per part del Ministeri de foment.
  • Un màxim de 17.150 € per part de la Generalitat Valenciana.

PLÀNOL