Programa ENCUJU-EMPUJU

L’Ajuntament de la Vila d’Olocau ha sigut beneficiària d’una subvenció del SERVEF cofinançada pel Fondo Social Europeu:
PROGRAMA ENCUJU-EMPUJU amb dues contractacions:
Una Auxiliar Administrativa; que va a treballar recolzant al personal tècnic de l’ajuntament i atenció al públic.
Un Ordenança municipal reforçant al personal administratiu de l’ajuntament.
Enllaços d’interès:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langid=es
http://www.empleo.gob.es/uafse