Programa ENCUJU-EMPUJU

L’Ajuntament de la Vila d’Olocau ha sigut beneficiària d’una subvenció del SERVEF cofinançada pel Fondo Social Europeu:
AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMA EMCUJU 2017
Contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Subvenció concedida:  12.800,04     €
Persones contractades: 1 joves

Ocupacions contractades:
1  Auxiliar Administrativa; que va a treballar recolzant al personal tècnic de l’ajuntament i atenció al públic.
Duració dels contractes: 12 mesos a jornada completa
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

PROGRAMA EMPUJU

Contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Subvenció concedida:15.447,00  €
Persones contractades: 1 joves

Ocupacions contractades:
1 Ordenança municipal reforçant al personal administratiu de l’ajuntament.
Duració dels contractes:12 mesos a jornada completa.
Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Enllaços d’interès:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langid=es
http://www.empleo.gob.es/uafse