Telèfons d'Interés

Ajuntament
Telèfon: 962703011 / 962703012

Informació turística i Casa de la Senyoria
Telèfon: 672794404

Casa Rural La Calderona
Informació: 633 380 147

Biblioteca d’Olocau
Telèfon: 962 703 011 (Ajuntament)

Consultori Metge d’Olocau
Consulta metge: 962 718 301
Consulta infermera: 962 718 302

Cita prèvia (24 hores)
Telèfon: 901 227 722 / 963 569 399
a la web www.san.gva.es

Centre de Salut de Llíria
Telèfon: 962 718 500 Urgències 962 718 501 / 900 161 161

Policia Local d’Olocau
Telèfon: 647 559 903

Escoleta d’Olocau
Telèfon: 962 703 077

C.R.A. Alt Carraixet Verge del Rosari
Telèfon: 962 718 250

Informació i Turisme d’Olocau
Telèfon: 672 794 404

Farmàcia d’Olocau
Carrer Major, 53
Telèfon: 962 703 001

Guàrdia Civil de Llíria
Telèfon: 962 780 244
24 h. 062

Aeroport de València
Telèfon: 913 211 000 / 902 404 704 / 961 598 500

Ambulancies Creu Roja
Telèfon: 963 677 375 / 968 222 222

Asistència al Menor
Telèfon: 900 100 033

Bombers
Telèfon: 080

Centre Dona 24 hores
Telèfon: 900 580 888

Asistència dones maltractades
Telèfon: 016 (no deixa rastre a la factura)

Atenció dones maltractades
016

E.M.T. (València)
Telèfon oficines 963 158 500
Telèfon Atenció client: 963 158 515
www.emtvalencia.es

Emergències
Telèfon: 112

Estació d’Autobusos de València
Telèfon: 963 466 266

Metro València
Telèfon: 900 461 046
www.metrovalencia.es

Farmàcies de Guàrdia
Telèfon: 900 500 952

Hospital Arnau de Vilanova
Telèfon: 961 976 000

Hospital Comarcal de Llíria
Telèfon: 962 718 800

Hospital La Fe
Telèfon: 961 244 000

Nou Hospital La Fe
Telèfon: 963 862 700

Hospital Peset Aleixandre
Telèfon: 961 622 300

Hospital General
Telèfon: 963 791 650

Hospital Clínic
Telèfon: 963 862 600

Hospital 9 d’Octubre
Telèfon: 963 179 100

Mancomunitat Camp de Túria
Telèfon: 962 798 150

Policía Nacional
Telèfon: 091

Protecció Civil
Telèfon: 085

Informació al Consumidor
Telèfon: 963 511 237

Informació Toxicològica
Telèfon: 915 620 420

Servici de Drogodependències
Telèfon: 900 151 515

Informació Renfe
Telèfon: 963 520 202

Informació Turisme Diputació
Telèfon: 963 514 907

Canviar dades SIP
Telèfon:900 66 2000

Centre Servef d’Ocupació Llíria
Telèfon: 962 780 227
correu electrònic: cse_lliria@gva.es
web oficina Llíria: www.ocupacio.gva.es:7017/porta/web/home/centrosempleo

DNI i Passaport
Telèfon: 902 247 364
www.citapreviadnie.es