Consulta Ciudadana Olocau

Recorde que per a poder participar vosté ha d'estar registrat. Si encara no ho està faça clic ací.

Exposició pública de documents

En aquest espai es penjaran aquells documents que, havent sigut aprovats provisionalment pel Plé de l'Ajuntament d'Olocau i publicats al Butlletí Oficial de la Província (BOP), inicien un temps d'exposició pública perquè qualsevol veí o veïna empadronat al municipi, puga exercir el seu dret a participar-hi en la política municipal i presentar al·legacions

Condicions d'ús i política de privacitat.