Agermanament

L’1 de juliol de 2016 es va signar el protocol d’agermanament entre Gavà i Olocau. D’aquesta manera s’oficialitzava l’estreta relació entre els dos municipis que es remunta a finals del segle XIX quan alguns homes d’Olocau que treballaven en el traçat del ferrocarril de València a Barcelona van descobrir els margallons que creixien a les costes del Garraf i van anar-hi a segar la palma. Després alguns es van quedar a les hortes que anaven creant-se al pla del Llobregat.

Més tard, en començar el treball a la fàbrica Roca de Gavà, l’any 1914, un nombre important d’olocauins en formaren la primera colla d’obrers. Aquests primers homes obriren el camí a d’altres.

El protocol d’agermanament recull el compromís d’ambdues poblacions a dur a terme intercanvis culturals periòdicament. En un principi estableix que cada dos anys es desplaci, alternativament, una representació institucional acompanyada de mostres de la cultura popular de cada municipi.

Ambdós ajuntaments donen suport a totes les activitats destinades al foment de la cultura i organitzen actuacions folklòriques, exposicions artístiques, intercanvis de conferències sobre temes d’interès, i relacions entre organismes representatius de les diferents professions laborals i  artístiques, així com d’entitats culturals.

Si vols consultar mes informació acercá de Gavá consultar la seva pàgina web. www.gavaciutat.cat