Reglaments

Reglament del Consell Agrari Municipal (veure PDF)
Reglament del Consell de Participació Ciutadana (veure PDF)
Reglament de l’Escoleta (veure PDF)
Reglament d’Honors i Distincions (veure PDF)
Reglament de Protecció Civil (veure PDF)