Ordenances No Fiscals

Ordenança Animals de CompanyIa (veieu PDF).
Ordenança Ajuda Domiciliaria (veieu PDF).
Ordenança Circulació i Convivència (veieu PDF).
Ordenança Declaració Responsable (veieu PDF).
Ordenança Gestió Tributs Locals (veieu el PDF).
Ordenança Gestió Residus Urbans (veieu PDF).
Ordenança Ocupació Sol (veieu PDF).
Ordenança Municipal Voluntariat (veieu PDF).
Ordenança preu públic Parades, Casetes, Ambulants i Altres (veieu el PDF).
Pla de Cremades Local (veieu PDF).
Ordenança Casa Rural «LA CALDERONA – OLOCAU (veieu el PDF)