Corporació

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSPV-PSOE)
En Antonio Ropero i Morales.
Batle de la Vila.

En Pasqual Esteve i Pérez.
Hisenda i Urbanisme.

En Miquel Pascual Sierra.
Medi Ambient, Desenvolupament Rural, Formació i Ocupació.

Na Rebeca Berga i Parra.
Educació, Cultura i Comunicació.

En Josep Vicent Perales i Ferrandis.
Participació Ciutadana, Festes i Agricultura.

En Josep Paricio i Garcia.
Sanitat i Serveis Municipals.

Na Marta Llúcia Pasqual i Sierra.
Serveis Socials, Voluntariat, Joventut i Esports.

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER OLOCAU (COMPROMÍS)
En Xavier Bueno i Cano

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR (PP)
En Josep Manuel Barquero i Hernica

JUNTA DE GOVERN MUNICIPAL
President: En Antonio Ropero i Morales
Primera Tinent d’Alcalde: Na Marta Llucia Pasqual i Sierra
Segona Tinent d’Alcalde: Na Rebeca Berga Parra
Tercer Tinent d’Alcalde: En Josep Vicent Perales i Ferrandis

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I INFORMATIVA d’HISENDA I URBANISME
President: En Pasqual Esteve i Pérez
En Antonio Ropero i Morales
En Miguel Pascual Sierra
En Josep Paricio i Garcia
En Xavier Bueno i Cano
En Jose Manuel Barquero i Hernica

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA, ESPORTS, COMUNICACIÓ, VOLUNTARIAT i FESTES
Presidenta: En Miguel Pascual Sierra
En Antonio Ropero i Morales
En Josep Vicent Perales i Ferrandis
Na Marta Llucia Pasqual i Sierra
En Xavier Bueno i Cano
En Jose Manuel Barquero i Hernica

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS MUNICIPALS, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DESENVOLUPAMENT RURAL, FORMACIÓ, OCUPACIÓ i SANITAT
Presidenta: Na Pilar Gil i Moreno
En Josep Paricio i Garcia
En Josep Vicent Perales i Ferrandis
En Xavier Bueno i Cano
En Jose Manuel Barquero i Hernica