Perfil del contratante ayundamiento de Olocau

Procediment obert simplificat sumari

Contracto de prestació de serveis “ Reconstrucció Virtual i aplicació per a la realitat virtual per al jaciment arqueològic del Puntal del Llops”

L’ajuntament publicarà un anunci de licitació en “Perfil del Contractant de l’Ajuntament” situat en la plataforma de contractació del sector públic.

Plego de clàusules administratives

Plego de prescripcions tècniques.

Resolució aprovació de l’expedient de contractació.