Amb un click

Els formularis aquí presents han de descarregar-se a l’ordinador, emplenar-los, imprimir-los i presentar-los a l’Ajuntament per Registre d’Entrada.
També poden imprimir-se, emplenar-se a mà i presentar-los a l’Ajuntament per Registre d’Entrada. Si s’adopta aquesta segona opció, la lletra ha de ser clara, llegible i, si pot ser, en majúscules.

Declaració Plusvalua (PDF)
Declaració Responsable (ver PDF)
Solicitut d’execció vehícles minusvàlids (PDF)
Solicitut d’execció vehícles agrícoles (PDF)
Fulla Padró Municipal (PDF)
Inscripció Registre Municipal (PDF)
Solicitut General (PDF)
Solicitut Gual (PDF)