Actes 2015

ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 26 DE FEBRER DE 2015

ACTA PLÉ ORDINARI CELEBRAT EL DIA 23 DE MARÇ DE 2015

ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 29 D’ABRIL DE 2015

ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 10 DE JUNY DE 2015

ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 13 DE JUNY DE 2015

ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DÍA 8  DE JULIOL DE 2015

ACTA PLÉ ORDINARI CELEBRAT EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015

ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015

ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015

ACTA PLÉ ORDINARI CELEBRAT EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2015