Actes 2014

ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL 7 DE FEBRER DE 2014
ACTA PLÉ ORDINARI CELEBRAT EL DIA 5 DE MARÇ DE 2014
ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 29 D’ABRIL DE 2014
ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 9 DE MAIG DE 2014
ACTA PLÉ ORDINARI CELEBRAT EL DIA 19 DE JUNY DE 2014
ACTA PLÉ ORDINARI CELEBRAT EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2014
ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014
ACTA PLÉ EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014