Arrepleguem deixalles

L’Ajuntament d’Olocau informa: el passat 18 i 19 de juliol, el servei d’arreplegada d’andròmines, mobles, estris i deixalles vàries que, incívicament, algunes de les persones veïnes d’aquest municipi,¿coneixes tu algú?, llancen a qualsevol lloc, preferentment al costat dels contenidors d’orgànic, va visitar 31 punts i arreplegà 3.520 kg de deixalles, que va portar a l’ecoparc.

Aquest servei, que ara a l’estiu es fa dos dies a la setmana, els darrers 25 i 26 d’aquest mes de juliol, va visitar 36 punts i va arreplegar 3.004 kg que també va portar a l’ecoparc.

El servei d’arreplegada d’aquests quatre dies li ha costat a l’Ajuntament, i per tant a tots nosaltres, 1.320 euros; una despesa que es repetirà les pròximes eixides dels següents quinze dies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos exemples del material arreplegat pel servei