Actas 2008

Acta Pleno Municipal Nº 1. 12 de febrero de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 2. 11 de abril de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 321 de mayo de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 43 de junio de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 516 de junio de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 62 de julio de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 71 d agosto de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 814 de octubre de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 930 de octubre de 2008.
Acta Pleno Municipal Nº 1023 de diciembre de 2008.