Anunci sobre l'adjudicació del servei d'assessorament jurídic en l'àmbit laboral, Funció Pública, Penal i Civil, a més de representació i defensa en la jurisdicció civil, penal, laboral i en material de Funció Pública.

ANUNCI