Anunci sobre l'Adjudicació del Servei Juridic d'assessorament al Departament d'Urbanisme i de defensa a la jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

ANUNCI